ÇİFTLİKLERDE SİNEK PROBLEMİ

ÇİFTLİKLERDE SİNEK PROBLEMİ

Hayvan çiftliklerinde Sinek problemi çok ciddi bir sorundur.

Sinekler gerek sebep oldukları hastalıklar gerekse verim kayıplarından dolayı hayvan yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara neden olmaktadırlar. Hayvanlar yemini tüketmek yerine sineklerle mücadele ile uğraştığında özellikle sağmal ineklerde süt verim kaybı ve canlı ağırlığında azalmaya neden olmaktadır.

Amerika’da yapılan bir araştırmada sineklerin yetiştiriciye zararı yılda 876 milyon dolar olarak hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalarda sinek bulunmayan ortamda tutulan tosunların bu sineklerin yoğun bir şekilde bulunduğu yerde kalan tosunlara göre 5-8 kg daha fazla canlı ağırlık artışı gösterdikleri belirlenmiştir. Ayrıca buzağıların 5-7 kg daha yüksek sütten kesim ağırlığı gösterdikleri belirlenmiştir. Sineklerin rahatsız ettiği ineklerde süt veriminde %20 düşüş olduğu gözlemlenmiştir. Düvelerle yapılan bir diğer çalışmada ise sinekle mücadele yapılan bir yerde 89 günde, 152 kilo civarına ulaşırken sinekle mücadele yapılmayan yerde 100 kg civarında kaldıkları tespit edilmiştir.

Ağırlarda sinek tanımı içerisine Karasinek, At sineği, Geyik sineği, Yüz sineği gibi pek çok çeşit girmektedir.

Bu sineklerden bazıları sığırın göz, ağız ve burun çevresinde gezerek, buradaki salgılarla beslenirken o bölgelere yumurtalarını bırakırlar ve gözde çeşitli enfeksiyonlara neden olmaktadır. Ayrıca bu alanlara bırakılan yumurtalardan çıkan larvalarda hayvanların içine girerek onlara zarar verirler. Kanla beslenen diğer sinekler de, sığırı rahatsız edip verim düşüklüğüne neden olurken, kanla geçen çeşitli hastalıkların sürü içerisinde hızla yayılmasına neden olmaktadırlar.

Bu yüzden sineklerle mücadele, özellikle hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir konudur ve kontrol altında tutulması gerekir. Özellikle hayvan başına 50 sineğin düştüğü ortam önem almanız gereken bir ortam haline dönüşmüştür. Sineklerle mücadele de çok farklı yöntemler uygulanabilir. Özellikle hayvan yetiştiriciliğinde ilaçlı küpelerin kullanımı yoğundur. Ancak sineklerin başlıca üreme yerleri, bozulmuş yemler, çeşitli organik atıklar, gübre ve gübrelikler olduğu için tam anlamda bir çözüm sağlanması beklenmez.

Zehirli ilaçlar kullanarak da Sinekleri öldürmek kolaydır ancak bir süre sonra oraya yeni sinekler daha da çoğalarak akın ederler. Çünkü Sinekler de diğer tüm canlılar gibi soyunu sürdürme içgüdüsüne sahiptir ve toksik ilaçlara karşı hem hızla bağışıklık kazanırlar hem de daha fazla yumurta bırakırlar.
Onun için piyasadaki zehirli ilaçlar Karasinek sorununu çözmek yerine bu sorunu daha da büyütürler.

Bazı ilaç içeriklerinde sinekleri aynı noktaya çeken cezbedici, çekici maddeler bulunur. Sinekler buraya daha fazla akın ederek, ilacın etkisiyle ölürler. Bu toplu sinek ölülerini görmek tamamen ilacın işe yaradığını gösteren yanıltıcı bir algı yaratır.  Aslında sorunu çözmek yerine tam tersi daha fazla sinek çekip daha çok ve daha sık ilaç kullanımı sağlamak için yapılmış bir satış stretejisidir.

Chrysamed Kimya doğanın dengesini bozmadan ilaç üretmeyi kendine amaç edinmiştir.  Tabi ki tüm sinekleri tamamen yok etmek mümkün değildir. Sineklerde doğanın bir parçasıdır ve doğal dengenin sürdürülmesi açısından olmaları gerekir.
Onun için sinekleri öldürmek çözüm değildir. Önemli olan onları istenmeyen alana çekmek değil, o alanlardan uzak tutmayı sağlayabilmektir.

CHRYSA Nano-Kapsül teknolojisi ile üretilen ilaçlar Haşereleri zehirleyerek değil, biyolojik İnsektisit etkisiyle onların Trake sistemini bozarak uzaklaştırır ve Haşere sorunlarını kökten çözer.
Böcekler tamamen sinir sistemiyle yaşayan soğukkanlı canlılardır. Kan dolaşımları yoktur. Gövdelerinde bulunan trake adı verilen deliklerle nefes alıp vererek yaşamlarını sürdürürler. Dolayısıyla nefes aldıkları ortamda, onların sinir sistemini hafif etkileyen çok az bir etken madde bulunması dahi, onların o bölgeden uzaklaşmasına ve kısa sürede yok olmasına neden olur.
Chrysamed böcek ilaçları PBO, solvent ve diğer petrol türevi tehlikeli çözücüler içermezler. Kokusuzdur ve leke bırakmaz, herkes tarafından tüm iç ve dış mekanlarda ve tüm yüzeylere kolayca uygulanabilirler.

En zor sinek problemlerinizi bile Chrysamed İnsektisit ve Chrysamed Force çapraz uygulaması ile çözebileceğinizi garanti ediyoruz.

Diğer Pratik Bilgiler İçeriklerimize Göz Atın