KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. olarak özel hayatınızın gizliliğine ve kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. İşbu Aydınlatma Metni Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni ile şirketimiz, sitede üyeliği bulunan/bulunmayan siz değerli ziyaretçilerini,  sitemizden alışveriş yapan müşterilerimizi veya 3. kişileri,  kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususundaki yükümlülüklerimiz ve sahip olduğunuz haklar hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda kişisel verilerin tanımları, işleme yöntemleri, işlenme amaçları, işleme faaliyetine hukuki dayanak olan nedenler, kişisel verilerin yurtiçinde ve/veya yurtdışında 3. kişilere aktarılması, kişisel verilerin saklanma süreleri ve KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklar hakkında gerekli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

 1. Kişisel Verilerin Tanımı

KVKK m. 3/1(d) uyarınca kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”dir. CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. olarak site ziyaretçilerimizin, sitemizden online alışveriş yapan müşterilerimizin veya 3. kişilerin bizimle paylaştığı aşağıdaki kişisel verileri, “KVKK” ve ilgili ikincil mevzuatın çizdiği yasal çerçevede işlemekteyiz. Buna göre işlenen kişisel verleriniz;

 • Kimlik Bilgileri: site ziyaretçilerimizin, sitemizden online alışveriş yapan müşterilerimizin veya 3. kişilerin isim, soyisim, fotoğraf, T.C. Kimlik Numarası
 • İletişim Bilgileri: Telefon, cep telefonu numaraları, adres,  e-posta adresi
 • Üyelik Bilgileri:Üyelik ID Numarası, Kullanım sırasında oluşan hatalar
 • Müşteri İşlem: Sipariş Kayıtları, Hizmetten yararlanıldığı tarih ve saatine ilişkin veriler, site üzerine arama yaparken kullanılan terimler ve filtreme tercihleri, puan ve yorumlar, Sipariş geçmişi, Ödül Puanı, Fatura ve Ödeme Bilgisi
 • Pazarlama Bilgileri: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlıklar ile beğenileri gösteren raporlar ve değerlendirmeler, yapılan puanlamalar
 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Çerez Kullanımı

            Kişisel verileriniz; web sitesine yapacağınız ziyaretler sırasında, üyelik işlemleri sırasında, online alışveriş yaptığınız hallerde elektronik olarak toplanmaktadır. CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. çağrı merkezleri ve satış mağazaları ile kuracağınız ilişkilerde yahut ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde kuracağınız ilişkilerde de kişisel verileriniz yazılı, sözlü veya elektronik iletişim kanalları aracılığı ile toplanmaktadır.

CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’ye ait olan web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısında ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunluka harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. , site çerezleri, günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. Ayrıca, bu çerezler aracılığıyla size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgileriniz ve sitedeki kullanım geçmişinizi takip edebilmektedir.

CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ., sitesi aracılığıyla oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer,kalıcı çerezler ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. Ancak, bu çerezleri de internet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek kaldırabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ., veri işleme faaliyetleri sırasında KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde kanuni sınırları çizilen şartlar doğrultusunda hareket eder.  Bu kapsamda internet adresi üzerinden site ziyaretçilerinin, site üzerinden online alışveriş yapan müşterilerin veya 3. kişilerin CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.ile paylaştığı kişisel veriler aşağıda açıkça ifade edilen amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

 • ziyaretçilerinin arzu ettikleri takdirde üyelik işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Web sitesi üzerinden alışveriş yapan veya yaptıran kişinin kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmelerin kurulmasını sağlamak,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kurduğumuz sözleşmelerin ifası ile ilgili müşterilerimizle iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve üstlenilen yükümlülükleri (mesafeli satış sözleşmesine konu olan ürünün teslimi, iadesi, değiştirilmesi) yerine getirmek,
 • Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve müşterilerimizin ilgi alanlarını belirleyerek onların ilgilenebileceği ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmek,
 • Müşteri memnuniyetini arttırmak, web sitesi üzerinden alışveriş yapan müşterilerimizi belirleyip müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, ve böylece çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi vermek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.
 1. Kişisel Verilerin Toplanmasına Dayanak Olan Hukuki Nedenler

            Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde sayılan nedenler başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yürürlükte bulunan mevzuatı dahilindeki yasal nedenlere dayanılarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda detaylı olarak izah edilen hukuki nedenlere dayanılarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik yöntemlerle ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “veri sorumlusunun meşru menfaati” ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi”nden kaynaklanan hukuki sebeplerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak açık rızanız doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.ile paylaştığınız kişisel verileriniz kişisel verilerin işlenmesine hakim olan temel ilkelere riayet edilerek KVKK’nın 8.ve 9. Maddelerinde gösterilen usul ve şartlarda aşağıda gösterilen amaçlarla ilgili kişi ve gruplarla paylaşılacaktır.

 • Bankacılık ve finans faaliyetlerinin sağlanması ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sözleşmenin sözleşmesinin ifası kapsamında kimlik ve mali bilgileriniz anlaşmalı bankalara,
 • Hukuki işlerin takibi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla söz konusu sorunla ilgili ve sınırlı olmak üzere veri sorumlusunun hakkının kullanılması ve koruması hukuki sebebiyle hukuki danışmanlık hizmeti alınan hukuk bürolarına,
 • İlgili kamu ve kurumların talepleri doğrultusunda ve talep amaçları ile sınırlı olmak üzere hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebiyle kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

            CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ., ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlara uygun sürelerle saklamaktadır. Şayet kişisel verilerin ne süreyle saklanacağı mevzuatta gösterilmemişse CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.söz konusu kişisel verinin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca kişisel verileri muhafaza eder. Veri işleme faaliyetinin kaynağı olan işlemin veya sektörün teamüllerinin gerektirdiği sürelerin sonunda işlenen veriler, CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.tarafından silinmekte, yok edilmekte yahut anonim hale getirilmektedir. Kanunda gösterilen sürelerin sona ermesi yahut amacın ortadan kalkması hallerinden sonra kişisel veriler ancak olası hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla saklanabilirler. Bu süre, CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’nin daha önce yaşamış olduğu hukuki uyuşmazlıklar örnek alınarak tayin edilir. Bu sürenin de dolmasıyla birlikte ilgili kişisel veriler CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamında Veri Sahibi Sıfatıyla Sahip Olduğunuz Haklarınız

CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’ye başvurarak kişisel verilerinizin;

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

 1. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan

işlemlerin bildirilmesini isteme,

 1. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun

ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 1. h) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın

giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.tarafından yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkınız saklıdır.

Haklarınızı kullanmaya yönelik olarak yapacağınız başvurulara ilişkin olarak hazırlanan forma buradan ( “buradan” ifadesi başvuru formu linki olarak kullanılacak) ulaşabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU

CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

ADRES

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Aydın Caddesi No:132 Torbalı/İZMİR

TELEFON

Veri Sahibi Başvuru E-mail Adresi

[email protected]

Veri Sahibi Başvuru KEP Adresi

[email protected]