Chrysa Farkı

İnsektisitler kendimizi ve besin kaynaklarımızı zararlılardan korudukları için önemli ve faydalıdırlar.

Fakat bilinçsizce kullanıldıklarında tehlikelidirler ve telafisi mümkün olmayan zararlar verebilirler. İnsektisitlerde asıl tehlikeli olan onların yan etkileridir. Yan etkileri olmayan haşere ilaçları soğukkanlı haşerelere karşı etkilidirler, bilinçli kullanıldıklarında sıcakkanlılara, mikroorganizmalara ve çevreye tehlike yaratmazlar.

İlaç imalatçıları insektisit etken maddelerini çözmek için solventler ve emülgatörler kullanırlar. Türkiye’de çözücü olarak genellikle Ksilen (Xylen) kullanılmaktadır.

Çok güçlü çözücü özelliğe sahip ve tehlikeli bir solvent olan Ksilen aynı zamanda etken maddenin molekül bağlarını da çözerek kristal yapılarını değiştiriyor ve dolayısı ile etken maddenin özelliği değişiyor, insektisit etkisi zayıflıyor ve toksik hale geliyor. Burada formulasyonda toksik bir yan etki oluşuyor. Fakat bu yan etkide aynı zamanda haşereleri öldürdüğünden hem Üreticiler ve hemde Tüketiciler ilaçtan memnun kalıyorlar.

Bazı insektisit imalatçıları, toksik hale gelen ve insektisit etkisi zayıflayan ilacın, biyolojik insektisit etkisinden tamamen vazgeçip, haşereleri öldürme etkisini (toksisitesini) arttırmak için ilacın formülüne PBO (Piperonyl Butoxid) ilave ederler. PBO nun herhangi bir insektisit etkisi olmamasına rağmen, ilaçların düşürme (knock down) etkisini (toksisitesini) arttırmaktadır.

Toksik yan etkisi olan ve olmayan 2 ilacı birbirinden ayırdetmek maalesef kolay değildir. Mevzuat gereği tüm haşere ilaçlarının etiketinde aynı veya benzer tehlike işaretleri, uyarılar ve ilaçların LD50 değerleri bulunmaktadır. LD 50 değeri, bir ilacın toksisitesini, kısaca yüzde 50 oranında ölüm riskini belirler.

Örnek; LD50 değeri 100 mg/kg olan bir ilaçtan, vücut ağırlığı 70 kg olan bir insan 70kg x 100 mg = 7000 mg, içerse ölüm ihtimali %50 dir.

İlaçların etiketlerinde yazılan LD50 değerleri o ilacın kendi LD50 değeri değildir. Bu değer o ilacın içindeki saf etken maddenin LD50 değeridir ve ilacın içerisindeki etken maddenin miktarı dahi dikkate alınmamaktadır.

Toksik ilaçlar haşereleri anında düşürür. Bu ilaçlar kontakt tesirlidirler, sadece haşereleri değil, faydalı mikro organizmaları da yok eder ve dokundukları tüm canlılara zarar verirler. Toksik haşere ilaçları, haşerelerle sadece bireysel mücadele için kullanılabilirler. Uzaklaştırıcı, caydırıcı etkileri yoktur ve haşere sorununu kalıcı olarak çözemezler. İlaçlama yapıldıktan bir süre sonra yeni haşereler tekrar o alana akın eder.

Biyolojik etkili ilaçlar haşereleri anında yok etmez, haşerenin sinir sistemini etkileyerek yavaş ama kesin öldürür ve yeni haşerelerin de o alana gelmesini uzun süre önlerler. Haşereler soğukkanlıdırlar, yani kan dolaşımları yoktur. Gövdelerinde trake adı verilen minik deliklerin hemen girişinde bulunan sinir uçları ile nefes alarak yaşamlarını sürdürürler. Sinir sistemleri tam çalışmadığında nefes alamazlar ve kısa sürede ölürler. İşte soludukları havada onların sinir uçlarını etkileyerek sinirlerinin çalışmasını önleyen bir etken madde (insektisit) zerresi dahi onların kısa sürede ölmesine yeter, daha fazlasına gerek yoktur. Bazı haşereler hassas sinir uçları sayesinde uzaktan dahi bir insektisit maddeyi algılar ve o bölgeye yaklaşmazlar (Repellent etki).

Biyolojik insektisit etkisi yüksek ilaçlar sıcak kanlılar ve mikroorganizmalara zarar vermeden, uygulama alanındaki haşereleri yok eder ve yeni zararlıların uygulama alanına uzun süre yaklaşmasını önleyerek, haşere sorununu kalıcı olarak çözebilme özelliğine sahiptirler.

Yüksek dozlarda ve değişik etken maddeler kullanarak yeni ilaçlar üretmek haşere sorununu çözmek yerine, sorunun daha da büyümesine neden olmakta ve kısır döngü oluşturmaktadır. Doğamızın kanunu gereği her canlı soyunu sürdürme içgüdüsüne sahiptir ve soyunun tükenmemesi için tehlike ile karşı karşıya kaldığında, olağanüstü bir efor ile çoğalmaya çalışırlar. Bu yüzden haşereler de doğal, biyolojik olmayan ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarında, soyunu sürdürme içgüdüsüyle normalden çok daha fazla yumurta bırakırlar ve toksik ilaçlara karşı bağışıklık kazanırlar.

Ayrıca biyolojik etkisi olmayan toksik ilaçlar tüm haşerelere karşı etkili olmadığı için, hemen her haşere türü için ayrı toksisitede çeşitli ilaçlar üretilmektedirler.

Örneğin, sivrisinekleri öldüren toksisiteye sahip bir haşere ilacı daha dirençli olan karasinekleri öldürmediği gibi onların çoğalmalarına neden olur ve üstelik karasineklerde bağışıklık oluşturur. Karasinekler için üretilen ilaçlar daha dirençli olan haşerelerde mesela hamamböceğinde bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve çok çabuk üremelerine neden olurlar.

Biyolojik insektisit etkiye sahip ilaçların kullanımı da diğer toksik ilaçlardan farklıdır. Biyolojik insektisit ve repellent etkili su bazlı ilaçlar haşerelere doğrudan sıkılmaktan ziyade, haşerelerin bulunabileceği, konabileceği veya geçebileceği açık ve kapalı alanlara uygulanırlar. Böyle bir uygulama sonrasında o alanlardaki haşereler kısa sürede telef olurlar, o alana giren yeni haşerelerde bir süre sonra yok olurlar. Normal durumlarda tek bir uygulama yeterlidir. Çok sorunlu alanlarda uygulamanın başlangıçta birkaç kez tekrarlanması gerekebilir. Sonrasında yılda 1-2 kez ilaçlamak yeterlidir.

Yeni nesil, biyolojik etkili su bazlı ilaçlar, haşereleri toksik ilaçlar gibi anında öldürmezler. Bu ilaçlar haşerelerin sinir sistemini etkilediklerinden, haşerelerin cinsine göre ölüm süresi birkaç dakika ile birkaç saate kadar sürebilir. Bu süre zarfında haşereler o alandan kaçmaya çalışırlar. Biyolojik etkili ilaçların özelliklerini ve farkını bilmeyen veya ilk defa kullanan bazı tüketiciler, haşerenin anında ölmediğini gördüklerinde, ilacın etkisiz olduğunu düşünerek yanılgıya düşebilirler.

Müşterilerimizin Dikkatine

Kullanılan aktif maddelerin özelliklerine bağlı olarak, tüm ürünlerimizde Chrysa teknolojisi uygulanamamaktadır. Lütfen sorunuz.