KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

İşbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu (“Form”), veri sahiplerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen haklarını kullanmak için yapacakları başvurularda kullanılması amacıyla oluşturulmuştur. Bu kapsamda, kendinizle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

haklarına sahipsiniz. CHRYSAMED KİMYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda yer alan bilgileri ve talebinizi belirtiniz.

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı                                :

T.C. Kimlik Numarası              :

Telefon Numarası                   :

E- posta Adresi                        :

Şirketimizle Aranızdaki İlişki  :

Adres                                         :

BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI

Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. Bu formun eksiksiz olarak doldurulmasının ardından imzalanarak;

  • Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Aydın Caddesi No:132 Torbalı/İZMİR adresine şahsen veya noter kanalıyla,
  • Şirketimize ait [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza ile,
  • Şirketimize ait [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Talebinize hangi iletişin kanalı ile yanıt vermemizi istediğinizi lütfen belirtiniz.

Şirketinizin talebime yönelik yanıtının KEP adresime iletilmesini talep ediyorum.

Şirketinizin talebime yönelik yanıtının e-posta adresime iletilmesini talep ediyorum.

Şirketinizin talebime yönelik yanıtının adresime iletilmesini talep ediyorum.
BEYAN
İşbu başvuru formunda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirttiğim elektronik iletişim kanalı aracılığı ile bilgi verilmesini talep ederim.

Adı Soyadı: ————————————-

Tarih:——–/———/——————