Çevre Politikamız

Chrysamed olarak, her türlü hizmet taahhüt faaliyetleri süresince; ekolojik dengeye zarar vermemek, çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre güvenliği bilincini geliştirerek,sürekli eğitimle, çevre yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,

Çevre yönetim ile ilgili tehlikeleri aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,

Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki çevre mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,

İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,

Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,

Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,

Çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi, taahhüt ederiz.